CÓ 4 LOẠI GIFTCODE cho bạn sử dụng

GIFTCODE CÔNG KHAI

Tạo và nạp dễ dàng chỉ trong 3 phút. Bất cứ ai có Giftcode này cũng có thể sử dụng

GIFTCODE NGƯỜI NHẬN XÁC ĐỊNH

Người tạo Giftcode sẽ chỉ định người nhận bằng cách nhập id của của nhận. Chỉ ID đấy mới có thể sử dụng

GIFTCODE XÁC THỰC NGƯỜI GỬI

Khi nhập Giftcode phải kèm cả ID người gửi mới có thể sử dụng

GIFTCODE YÊU CẦU MẬT KHẨU

Mã Giftcode/QR Code sẽ được gửi kèm mật khẩu để nạp cùng, an toàn hơn, bảo mật hơn

*Video hướng dẫn nạp* TRẢI NGHIỆM NGAY